سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمونه 1500 نقشه تاسیسات الکتریکی و برق ساختمان به صورت اتوکد dwg

 

1- سیم کشی ساختمان با مدار الکتریکی کلید یک پل

2- سیم کشی ساختمان با کلید قطع با پریز برق

3- سیم کشی ساختمان با کلید گروهی

4- سیم کشی ساختمان با کلید سری

5- سیم کشی ساختمان با کلید تبدبل

6- سیم کشی ساختمان با کلید صلیبی

7- سیم کشی ساختمان با ساعت الکتریکی

8- سیم کشی ساختمان با مدار سری و تبدیل با رله جریان ضربه ای

9- سیم کشی ساختمان با رله جریان ضربه ای

10- سیم کشی ساختمان یک واحد

11- سیم کشی ساختمان یک واحد مسکونی

12- سیم کشی ساختمان فروشگاهی

13- سیم کشی ساختمان  تابلو روشنایی 220/380 ولت

14- سیم کشی ساختمان اتصال مصرف کننده ها با مدار محافظ

15- سیم کشی ساختمان کلید یک پل با جعبه تقسیم و پریز با کنتاکت محافظ

16- کاربرد کلید تک پل

17- سیم کشی ساختمان با مدار کلید دو پل

18- سیم کشی ساختمان با مدار کلید دوپل و پریز با کنتاکت محافظ

19- کاربرد کلید دوپل

20- کلید تبدیل

21- کلید تبدیل همراه با جعبه تقسیم و پریز با کنتاکت محافظ

22- کاربرد کلید تبدیل

23- سیم کشی ساختمان با کلید یک پل با تبدیل همراه با جعبه تقسیم

24- کلید یک پل و تبدیل

25- سیم کشی ساختمان با کلید صلیبی

26- سیم کشی ساختمان با دو کلید صلیبی با جعبه تقسیم

27- سیم کشی ساختمان با یک کلید صلیبی همراه با جعبه تقسیم و پریز

28- کنترل دو لامپ از چهار نقطه

29- بستن مدار الکتریکی کلید گروهی

30- سیم کشی ساختمان با کلید گروهی همراه با تقسیم و پریز با کنتاکت محافظ

31- سیم کشی ساختمان با کلید سری با جعبه تقسیم و پریز با کنتاکت محافظ

32- کاربرد کلید سری

33- سیم کشی ساختمان با مدار الکتریکی کلید دو قطبی همراه با جعبه تقسیم و پریز

34- سه حالت خاموش و روشن شدن لامپ فلورسنت

35- لامپ فلورسنت همراه با کلید یک پل و جعبه تقسیم و پریز

36- سیم کشی ساختمان با مدار الکتریکی دو لامپ فلورسنت بطور سری

37-سیم کشی ساختمان با مدار الکتریکی دو لامپ فلورسنت بطور موازی

38- کاربرد لامپ فلورسنت

39- سیم کشی اتاق نشیمن

40- سیم کشی ساختمان اتاق خواب

41- سیم کشی ساختمان اتاق نهار خوری

42- سیم کشی ساختمان قسمت آشپزخانه

43- سیم کشی ساختمان قسمت هال

44- سیم کشی ساختمان قسمت راهرو

45- سیم کشی ساختمان قسمت راه پله

46- سیم کشی ساختمان قسمت تراس

47- سیم کشی ساختمان قسمت سردر ساختمان

48- سیم کشی ساختمان قسمت حمام

49- سیم کشی ساختمان قسمت راه پله

50- نقشه سیم کشی یک ساختمان

51- سیم کشی ساختمان مسکونی

52- نقشه سیم کشی یک طبق مسکونی

53- نقشه سیم کشی یک دفتر

54- نقشه سیم کشی یک هال

55- سیم کشی یک آشپزخانه

56- نقشه سیم کشی یک ساختمان یک طبقه

57- کنترل یک گروه لامپ از سه نقطه

58- مدار کلید سری با لامپ فلورسنت

59- کنترل لامپ از چهار نقطه

60- کلید سری همراه با یک کلید تک پل و پریز با کنتاکت محافظ

61- تابلو توزیع برق در یک ساختمان

62- مدار در بازکن یک آپارتمان

63- رسم شمای مدار خبری کنسل در بیمارستان

کلیک کنید

مجموعه 1500 نمونه نقشه اتوکد Autocad تاسیسات الکتریکی (سیستم توزیع نیرو، روشنایی آنتن مرکزی، اعلام حریق، ارتینگ و ....)