سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمونه سوالات تاسیسات الکتریکی برق صنعتی درجه 1 و 2 برقکاری• راهنمای تصحیح آزمون عملی 1390/11/23 400
• راهنمای تصحیح آزمون تئوری 1390/11/23 407
• نمونه سوال درجه یک ... آزمون عملی 1390/11/23 557
• نمونه سوال درجه یک ... آزمون تئوری 1390/11/23 678
• مجموعه نمونه سؤالات عملی جهت آماده سازی المپیاد کشوری 1390/10/11 488
• نمونه سوال ... پاسخنامه آزمون عملی یازدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی 90-89 1390/9/28 692
• نمونه سوال ... دفترچه آزمون عملی یازدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی 90-89 1390/9/28 450
• نمونه سوال ... دفترچه آزمون تئوری یازدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی 90-89 1390/9/28 442
• سوال نهایی برق ساختمان درجه یک خردادماه 1390/4/5 1195
• سوالات نهایی درجه 2 به همراه پاسخنامه 1390/3/11 1756
• نمونه سوال درجه دو - آقای بهرامخانی - ناحیه دو 1389/11/17 915
• سئوال 1389/2/28 809
• سئوال 1389/2/28 694
• سئوال 1389/2/28 595
• سئوال 1389/2/28 567
• سئوال 1389/2/28 624
• سئوال 1389/2/28 573
• برق ساختمان درجه یک ودو 1389/2/28 1422
• نمونه سئوال درجه 2 1388/10/15 1076
• نمونه سئوال برق ساختمان درجه 1 (عملی) 1388/10/15 867
• نمونه سئوال برق ساختمان درجه 1 (تئوری) 1388/10/15 2134
• نمونه سئوال درجه 2 (عملی) 1388/10/15 834
• نمونه سئوال درجه 2 تئوری 1388/10/15 1057
• برخی اصلاحات دوربین مدار بسته   1387/12/13 919
• سئوال   1387/12/13 2058
• درجه یک   1387/12/13 2447
• پاسخ س درجه دو 1387/8/28 680
• س درجه دو 1387/8/28 695
• سئوال 1387/8/28 523
• سوال 1386/10/9 475
• سوال 1386/10/9 499
• سوال 1386/10/9 405
• سوال 1386/10/9 453
• سوال 1386/10/9 404
• نمونه سوالات برق ساختمان 1386/10/9 908
• نمونه سوالات برق ساختمان درجه یک 1386/10/9 1243