سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فیلم آموزشی کانفیگ رله

لینک اول:  کانفینگ رله ی 7SA612مربوط به حفاظت CL04+R11پست بافق با جزئیات بیشتر

http://www.mediafire.com/download/w0wykw4t4260cwc/az_relay_Group1.rar

لینک دوم:  کانفینگ رله ی 7SA612مربوط به حفاظت CL04+R11پست بافق بصورت کلی

http://www.mediafire.com/download/dxy97q3ge2ywaxn/az_relay_Group2.rar

=========================================================

کلیک کنید: فیلم آموزش فارسی رله و حفاظت الکتریکی

کلیک کنید: آموزش رله و حفاظت به کمک نرم افزار ETAP

کلیک کنید آموزش نرم افزار ETAP جهت شبیه سازی سیستمهی قدرت

 

=========================================================