سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کلید حفاظت جان چیست تفاوت rccb و rcd چیست

RCD کلید محافظ جان بوده و در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار عکس العملی ندارد ولی  RCCB. علاوه بر حفاظت انسان و تجهیزات در برابر نشتی جریان حفاظت در برابر اتصال کوتاه و اضافه جریان را نیز بر عهده دارد. 

RCCB=RCD+MCB

 

فیلم آموزش فارسی Circuit breaker های فشار ضعیف- فشار متوسط - فشار قوی - فیوزها و سکسیونرها